Hiểu biết sơ bộ về hội đồng sổ số Kiến thiết miền Bắc

Hiểu biết sơ bộ về hội đồng sổ số Kiến thiết miền Bắc

587

Bối cảnh ra đời của Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc:

Trước năm 1993, thị trường kinh doanh xổ số khu vực miền Bắc phát hành phân tán, chồng chéo vé xổ số của một số công ty tự liên kết phát hành, cùng với vé xổ số phát hành độc lập của công ty XSKT Hải Phòng, Công ty XSKT Thủ đô, Công ty XSKT Hà Tây…

Việc có quá nhiều công ty như thế này đã làm cạnh tranh thị trường trở lên rối và có hiện tượng xâm lấn thị trường, gây nên tình trạng lộn xộn đồng thời làm mất uy tín của hoạt động kinh doanh xổ số trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng (thời điểm đó giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau này là Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội) đã phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động XSKT toàn quốc (1982-1992) đề nghị việc thành lập Hội đồng liên kết Xổ số kiến thiết miền Bắc. Song song với việc đó, đồng chí cũng đề xuất việc thống nhất chung trong khu vực. Nhiệm vụ thực hiện này được giao cho Công ty XSKT Thủ đô xây dựng kế hoạch thực hiện.

Thực hiện ý kiến, Vụ cân đối Tài chính - Bộ Tài chính (nay là Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức Tài chính) dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì hội nghị giám đốc công ty xổ số kiến thiết 22 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc vào ngày 7/5/1993. Cuộc họp này đã quyết định thành lập Hội đồng liên kết Xổ số kiến thiết miền Bắc. Tờ vé thống nhất chung trong khu vực cũng được thống nhất phát hành tại buổi họp này với tên gọi “Xổ số kiến thiết miền Bắc”. Cho đến nay, Hội đồng XSKT miền Bắc đã hoạt động bước sang năm thứ 25 đi kèm với đó là 13 nhiệm kỳ Ban Thường trực.

Tổ chức bộ máy hoạt động của Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc

Hội đồng XSKT miền Bắc là cơ quan cao nhất bao gồm đại diện pháp luật của các Công ty Xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Bắc.

Hệ thống tổ chức của Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc gồm có:

- Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc: Tính từ Hà Tĩnh trở ra, hội đồng này có 28 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh và công ty TNHH một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam với tư cách quan sát viên.

- Ban Thường trực Hội đồng: đây là cơ quan thường trực của Hội đồng. Ban này có nhiệm vụ điều hành các hoạt động chung của Hội đồng giữa hai kỳ họp. Bộ tài chính sẽ quyết định Ban thường trực này.

- Văn phòng Hội đồng XSKT miền Bắc: Văn phòng này có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực triển khai các công tác của Hội đồng.

Xem thêm:

>>> Các thông tin Tài chính khác. Tại đây

>>> Phần mềm ERP - Giải pháp quản lý tổng thể cho các đơn vi Xổ số Kiến thiết.