Những biến động về lãi suất ngân hàng trong năm 2019

Những biến động về lãi suất ngân hàng trong năm 2019

477

Ngân hàng là tổ chức tín dụng và cung cấp nhiều sản phẩm tài chính nhất trong nền kinh tế. Chính vì vậy mà mọi biến động liên quan đến lãi suất ngân hàng đều nhận được sự quan tâm lớn. Cùng bài viết đi tìm hiểu về biến động của lãi suất ngân hàng trong năm 2019.

Mọi hoạt động giao dịch của ngân hàng đều gắn với yếu tố là lãi suất. Chính vì vậy mà những thông tin liên quan đến tình hình biến động của lãi suất ngân hàng đều được cập nhật và thông báo một cách rộng rãi đến nhiều người.

Lãi suất của ngân hàng thì thường được chia thành hai loại là lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay.

Lãi suất tiền gửi là lãi suất mà ngân hàng áp dụng nhằm tính toán và xác định tiền lãi sẽ trả cho các khoản tiền gửi của các tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị vào ngân hàng. Lãi suất tiền gửi sẽ lại có nhiều mức khác nhau tùy thuộc vào thời hạn gửi và số tiền gửi, chẳng hạn như lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn...

Lãi suất cho vay là lãi suất mà ngân hàng áp dụng nhằm tính toán và xác định tiền lãi sẽ thu từ các khoản tiền cho vay tới các tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị. Hay hiểu một cách đơn giản, lãi suất cho vay chính là chi phí mà các bên phải trả cho ngân hàng khi thực hiện việc vay vốn từ ngân hàng.

Thực hiện chủ trương của nhà nước là cắt giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh cùng hỗ trợ gia tăng hiệu quả cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung, nên lãi suất ngân hàng năm 2019 có xu hướng giảm. Đây là một trong những thành công mà nền kinh tế đạt được trong năm 2019.

So sánh với các nước trong khu vực thì lãi suất tại ngân hàng ở Việt Nam vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên, với những nỗ lực chung của các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước nên lãi suất ngân hàng trong năm 2019 liên tục giảm. Cụ thể:

Từ thực trạng chung trong năm 2018 là lãi suất huy động có xu hướng gia tăng, thời điểm đạt đỉnh ở mức trên 10%/năm và mức phổ biến rơi vào khoảng 8-9%/năm. Thì sang đến năm 2019, trong quý 1 và quý 2, mặt bằng lãi suất cho vay được giữ ở mức ổn định, phổ biến trong khoảng 6-9%/năm đối với vay ngắn hạn và 9-11%/năm đối với vay trung và dài hạn.

Và bước chuyển biến lớn là rơi vào tháng 9/2019, khi ngân hàng Nhà nước thực hiện cắt giảm lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn, xuống lần lượt còn 4% và 6%. Động thái này nhằm mục đích tác động tạo điều kiện hạ lãi suất để hỗ trợ tích cực hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Đến tháng 11, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục thay đổi trần lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Cụ thể trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 6 tháng giảm còn 5%/năm, còn trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn giảm xuống còn 5,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay cũng đồng loạt cắt giảm 0.5%/năm.

Cú chốt cuối cùng của năm 2019 là chính sách cắt giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng. Cụ thể, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc giảm xuống còn 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc là 0%/năm. Trong khi mức lãi suất cũ là 1,2%/năm.

Như vậy, nhìn chung trong năm 2019, lãi suất ngân hàng biến động theo xu hướng giảm dần và ổn định hơn. Có thể nói đây là tín hiệu tích cực với nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, là bàn đạp giúp cho nhà nước thực hiện được các mục tiêu về lãi suất trong năm 2020.

Xem thêm:

>>> Thông tin cần biết về nợ xấu ngân hàng

>>> Phần mềm ERP BRAVO 8 - Quản lý tổng thể doanh nghiệp hiệu quả