Những khó khăn khi áp dụng mô hình VietGap

Những khó khăn khi áp dụng mô hình VietGap

57

Như các bạn đã biết VietGap là một quy chuẩn được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện để đo lường chất lượng của các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình VietGap vẫn còn những khó khăn và vướng mắc nhất định. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về những khó khăn trong quá trình áp dụng mô hình VietGap.

Mô hình VietGap đưa ra những quy chuẩn thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ trong tất cả các khâu công việc của quá trình sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản. Không chỉ thế mà để đảm bảo được các tiêu chuẩn chất lượng trong từng khâu công việc thì còn đòi hỏi người dân phải đầu tư được đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Chính vì vậy mà khó khăn hàng đầu, lớn nhất với người dân khi thực hiện sản xuất theo mô hình VietGapchi phí đầu tư để có được cơ sở hạ tầng đồng bộ là khá lớn, với quy mô từ hệ thống xử lý nước, nhà nuôi trồng, nhà sơ chế... Hơn nữa, bên cạnh chi phí đầu tư cơ sở vật chất thì còn rất nhiều các chi phí đắt đỏ khác như: tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm, giấy chứng nhận...

Ngoài khó khăn về chi phí đầu tư thì một khó khăn lớn nữa mà người dân phải đối mặt khi áp dụng mô hình VietGap là sự ứng dụng khoa học kỹ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, ghi chép đầy đủ. Bởi những yêu cầu đó đòi hỏi người dân phải có được đội ngũ lao động chuyên trách thực hiện, mà thông thường thì người dân thường là tổ chức sản xuất mang tính nhỏ lẻ và tự phát, không có tổ chức và cũng không có nhiều kiến thức về khoa học kỹ thuật.

Khó khăn thứ 3 là bắt nguồn từ tâm lý tiêu dùng theo thói quen của người dân Việt Nam. Bởi hiện nay cũng chỉ mới có những người dân Việt Nam ở các thành phố lớn mới biết đến tiêu chuẩn VietGAP. Chính vì mức độ phổ biến của tiêu chuẩn này chưa cao, cũng như do người tiêu dùng còn có tâm lý nghi ngại với những cái mới, đánh đồng sản phẩm nên các sản phẩm được sản xuất theo mô hình VietGap còn chưa được đón nhận một cách đúng mức.

Đầu ra của các sản phẩm được sản xuất và chế biến theo mô hình VietGAP là còn hạn chế. Các sản phẩm chủ yếu vẫn phải bán qua thương lái hoặc các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, chưa thực sự có được kênh tiêu thụ ổn định.

Chính những khó khăn đến từ tâm lý của người tiêu dùng, kênh tiêu thụ và giá thành của những sản phẩm được sản xuất theo mô hình VietGap cũng là cao hơn. Do đó mà các sản phẩm được sản xuất theo mô hình VietGap đang gặp khó khăn trong vấn đề tiêu thụ, lãi thu được thì ít hơn so với các sản phẩm được sản xuất theo phương thức truyền thống.

Mặc dù khó khăn là vậy nhưng không thể phủ nhận được những lợi ích khi áp dụng mô hình VietGap. Do đó, nhà nước ta vẫn đang có những chính sách để khuyến khích và thúc đẩy sự mở rộng trong việc áp dụng mô hình VietGap.

Xem thêm:

>>> Những thông tin cần biết về tiêu chuẩn VietGap

>>> Giải pháp Phần mềm ERP - Quản trị tổng thể các doanh nghiệp