Thông tin về viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1

Thông tin về viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1

403

Để ngành nuôi trồng thủy sản nước ta phát triển mạnh mẽ như hiện nay không thể không nhắc tới những đóng góp quan trọng của các viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp tới bạn đọc những thông tin tổng quan nhất về viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.

1. Lịch sử phát triển của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1:

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 tiền thân là Trạm nghiên cứu cá nước ngọt được thành lập vào năm 1963. Sang đến năm 1978 thì được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản nội địa, và chính thức được nâng cấp thành Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 vào năm 1983.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 ra đời nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt và để điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt. Trong chặng đường với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, với nhiều khó khăn và thách thức nhưng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản vẫn đứng vững và không ngừng nỗ lực để giờ đây trở thành một Viện đa chức năng trong nhiều mảng chuyên môn.

Cho đến nay, tổng số cán bộ, người lao động của Viện là gần 200 người. Đây đều là đội ngũ cán bộ trẻ, đầy nhiệt huyết, được đào tạo chính quy và có trình độ cao, đặc biệt các cán bộ của Viện đều có khả năng giao dịch bằng ngoại ngữ mà chủ yếu là tiếng anh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu nuôi trồng thủy sản và vị thế của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 nên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đều có sự quan tâm và hỗ trợ. Mục tiêu trong tương lai gần đưa Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 vươn lên phát triển thành một Viện nghiên cứu khoa học công nghệ công lập tự chủ hàng đầu trong ngành.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1:

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, trực thuộc và chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Viện luôn thực hiện tốt các chức năng liên quan đến việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ liên quan đến các vấn đề:

  • Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản;
  • Nuôi trồng và khai thác thủy sản;
  • Chế biến thủy sản thuộc các tỉnh Miền Bắc.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Nguồn kinh phí để phục vụ cho các hoạt động của Viện được lấy chủ yếu từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

Đóng vai trò nòng cốt trong công tác nghiên cứu và phát triển ngành thủy sản của Việt Nam nên nhiệm vụ mà Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 gánh vác là khá lớn. Cụ thể:

- Xây dựng các chiến lược, chương trình, dự án về thủy sản.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình về nuôi trồng, chế biến, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của Việt Nam.

- Nghiên cứu và xây dựng các phương pháp, quy trình công nghệ hỗ trợ cho ngành thủy sản của nước nhà.

- Chịu trách nhiệm đào tạo và tập huấn đội ngũ cán bộ để phục vụ cho ngành thủy sản.

- Hợp tác quốc tế và xúc tiến các chương trình liên kết trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về nuôi trồng, chế biến, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam.

- Xây dựng và trình Bộ các đề án về quản lý tổ chức bộ máy theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ giao phó khác từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên đây là những thông tin cơ bản về quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 vào sự phát triển chung của ngành thủy sản Việt Nam. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức tham khảo hữu ích giúp các bạn đọc biết và hiểu hơn vai trò của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.

Xem thêm:

>>> Kỹ thuật nuôi cá Basa hiệu quả

>>> Giải pháp Phần mềm ERP ứng dụng tại doanh nghiệp vừa và lớn.