Thông tin về viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2

Thông tin về viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2

282

Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm ở nước ta. Vì vậy mà mỗi khu vực lại có một Viện nghiên cứu để tập trung cho công tác này, nếu ở phía Bắc có Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thì ở khu vực phía Nam có Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2. Cùng bài viết đi tìm hiểu hơn về Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2.

1. Lịch sử phát triển của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2:

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 tiền thân là Viện Khảo cứu Ngư nghiệp Viễn duyên. Đến thời điểm sau khi miền Nam của nước ta hoàn toàn được giải phóng thì Viện được đổi tên thành Viện Khảo cứu Thủy sản miền Nam. Trải qua thêm hai lần đổi tên nữa vào năm 1976 và năm 1979 thì đến năm 1983, Viện chính thức được nâng cấp thành Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II. Hoạt động với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản, hỗ trợ cho sự phát triển nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ.

Trong chặng đường với hơn 35 năm xây dựng và phát triển, Viện đã không ngừng mở rộng và phát triển cả đội ngũ cán bộ lao động và cơ sở vật chất, nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác nghiên cứu khoa học và hỗ trợ cho sự phát triển của ngành thủy sản thuộc địa bàn vùng đồng bằng Nam bộ.

Hiện nay, Viện đã mở rộng bộ máy hoạt động, gồm có 1 phân viện, 4 Trung tâm nghiên cứu và 2 phòng nghiên cứu cơ sở. Các đơn vị trực thuộc Viện thì được phân bố trải rộng trên địa bàn của 5 tỉnh thành ở miền Đông và Tây Nam bộ. Tổng số cán bộ, người lao động của Viện là 166 cán bộ nghiên cứu khoa học, trong đó có 14 tiến sĩ và 44 thạc sĩ, đây đều là đội ngũ cán bộ trẻ, đầy nhiệt huyết, được đào tạo chính quy và có trình độ chuyên môn cao.

Với những lợi thế về các nguồn lực cũng như sự nỗ lực phát triển không ngừng nên suốt chặng đường hội nhập và phát triển, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động khoa học công nghệ, góp phần to lớn vào sự phát triển của ngành thủy sản nói chung và nghề cá ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2:

Cũng như Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thì Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 cũng là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, trực thuộc và chịu sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, nếu Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 được coi là trung tâm của khu vực phía Bắc thì Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 sẽ là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, dịch vụ liên quan đến vấn đề bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng và khai thác thủy sản; chế biến thủy sản của khu vực Nam bộ.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Nguồn kinh phí để phục vụ cho các hoạt động của Viện được lấy chủ yếu từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của Viện.

Cũng đóng vai trò nòng cốt trong công tác nghiên cứu và phát triển ngành thủy sản của Việt Nam nên Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 cũng có những chức năng, nhiệm vụ tương tự với Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.

3. Cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2

Tổ chức của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 được chia làm 3 phòng ban chính theo khu vực:

  • Phân viện Nghiên cứu Thuỷ sản nam Sông Hậu:

+ Ban lãnh đạo bao gồm: Phân viện Trưởng là TS. Vũ Anh Tuấn cùng 2 Phân viện Phó ThS. Lê Văn Trúc và ThS. Đỗ Văn Hoàng.

+ Cơ cấu phân viện bao gồm các phòng ban: Công nghệ nuôi và Giống thủy sản; Môi trường và Bệnh thủy sản; Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Nghiệp vụ; Kinh doanh và chuyển giao công nghệ; Trại Thực nghiệm Thủy sản nước lợ Nam Sông Hậu; Trại Thực nghiệm Thủy sản nước ngọt Nam sông Hậu; Trại thực nghiệm Thủy sản nước mặn Nam sông Hậu.

  • Trung tâm Quốc Gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ:

+ Ban lãnh đạo bao gồm: 3 phó giám đốc trung tâm: ThS. Đặng Văn Trường, ThS. Nguyễn Thanh Vũ, ThS. Trần Hữu Phúc

+ Cơ cấu các phòng ban tại trung tâm: Phòng Di truyền chọn giống; Phòng Sản xuất giống; Phòng Công nghệ nuôi; Phòng Bệnh học thủy sản; Phòng Nghiệp vụ; Phòng Kinh doanh và Chuyển giao công nghệ; Trại sản xuất giống thủy sản nước ngọt.

  • Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thuỷ sản Nam Bộ

+ Ban lãnh đạo bao gồm: Giám đốc trung tâm TS. Lê Hồng Phước và Phó Giám đốc: ThS. Võ Hồng Phượng

+ Cơ cấu phòng ban trung tâm: Phòng nghiên cứu Chẩn đoán bệnh thủy sản; Phòng Dịch tễ và Quản lý bệnh thủy sản; Phòng Quan trắc và Dự báo môi trường; Phòng Nghiệp vụ; Phòng Kinh doanh và Chuyển giao công nghệ.

Xem thêm:

>>> Kỹ thuật nuôi cá Basa hiệu quả

>>> Giải pháp Phần mềm ERP ứng dụng tại doanh nghiệp vừa và lớn.