Các tổ chức chứng nhận VietGap

Các tổ chức chứng nhận VietGap

1423

VietGap được biết đến như một chứng nhận chất lượng hàng đầu của Việt Nam trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Cùng bài viết đi tìm hiểu các tổ chức đủ thẩm quyền để chứng nhận VietGap.

Chứng nhận VietGap là gì?

VietGap mang ý nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam. Chứng nhận VietGap được coi như một tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu của Việt Nam đối với các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.

Sản phẩm có chứng nhận VietGAP cũng đồng nghĩa với việc xác nhận sản phẩm đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong sản xuất, sơ chế và bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, sức khỏe và an toàn lao động đối với người sản xuất, bảo vệ môi trường và truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm.

Các tổ chức chứng nhận VietGap

Có thể nói, những giá trị mà chứng nhận VietGap mang lại là rất to lớn và có ý nghĩa trong việc xây dựng hình ảnh và uy tín chất lượng cho sản phẩm. Vì vậy đây được xem như là một mục tiêu chung mà mọi cá nhân hay tổ chức sản xuất nông nghiệp và thủy sản đều cố gắng hướng tới. Và cũng chính vì những giá trị mà chứng nhận VietGap mang lại là hết sức to lớn nên không phải cá nhân hay tổ chức sản xuất nào cũng đủ điều kiện để có được chứng nhận này.

Hơn nữa để có được chứng nhận VietGap thì cần đến nhiều hồ sơ và phải thực hiện nhiều thủ tục xác minh. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGAP gồm:

+ Giấy chứng nhận ĐKKD;

+ Bản đồ (hoặc sơ đồ) giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản;

+ Kết quả kiểm tra nội bộ theo mẫu bảng kiểm tra đánh giá theo mẫu biểu của Phụ lục X kèm theo Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT;

+ Thuyết minh về quy trình sản xuất, sơ chế sản phẩm;

+ Giấy chứng nhận tập huấn kỹ thuật cho người lao động do Tổ chức đơn vị có thẩm quyền cấp;

+ Các giấy tờ có liên quan khác như: kết quả phân tích; bản kê khai điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả và chè an toàn; bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp (nếu có).

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận VietGAP:

+ Đánh giá quá trình sản xuất chi tiết cho từng loại sản phẩm;

+ Lấy mẫu môi trường (đất, nước, không khí), vật tư đầu vào, chất thải hoặc mẫu điển hình của sản phẩm và xác định chỉ tiêu phân tích theo quy định tại VietGAP;

+ Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ và tài liệu lưu trữ đối với cơ sở chăn nuôi mà có nhiều thành viên.

Chính vì phải thẩm định nhiều hồ sơ giấy tờ và thủ tục để xác minh cũng khá là nhiều và phức tạp nên cũng chỉ có một số tổ chức nhất định cũng mới đủ thẩm quyền và chức năng để cung cấp chứng nhận VietGap. Hơn nữa, chứng nhận VietGap cho mỗi lĩnh vực cụ thể như trồng trọt, chăn nuôi hay thủy sản sẽ là những tổ chức chuyên trách khác nhau. Cụ thể như sau:

Với chứng nhận VietGap trồng trọt thì có các tổ chức sau chứng nhận:

+ Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 tại Cà Mau

+ Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tại Hà Nội

+ Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tỉnh Lâm Đồng

+ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

+ Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1 tại Hải Phòng

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6 tại Cần Thơ

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 tại Khánh Hòa

+ Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM, Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất khẩu (CAFECONTROL) tại Hồ Chí Minh

+ Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 tại Đà Nẵng

Với chứng nhận VietGap chăn nuôi thì có các tổ chức sau chứng nhận:

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6 tại Cần Thơ

+ Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert, Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội tại Hà Nội

+ Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 tại Hồ Chí Minh

+ Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1 tại Hải Phòng

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3 tại Khánh Hòa

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 tại Đà Nẵng

Với chứng nhận VietGap thủy sản thì có các tổ chức sau chứng nhận:

+ Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản, Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES)

+ Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 tại Cà Mau

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 tại Đà Nẵng

+ Trung tâm chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 tại Hồ Chí Minh.

Xem thêm:

>>> Những khó khăn khi áp dụng mô hình VietGap.

>>> Giải pháp Phần mềm ERP - Quản trị tổng thể doanh nghiệp