Kiến thức cơ bản liên quan đến dự toán xây dựng

Kiến thức cơ bản liên quan đến dự toán xây dựng

903

Để một công trình bất kỳ được xây dựng hoàn thiện thì sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khá dài. Do đó, để có thể hoàn thành việc xây dựng với tiến độ nhanh nhất, đạt yêu cầu mà vẫn tiết kiệm được chi phí về nhân lực và vật lực thì đòi hỏi tất yếu là doanh nghiệp phải xây dựng được dự toán. Cùng bài viết đi tìm hiểu những kiến thức cơ bản liên quan đến dự toán xây dựng.

1. Dự toán xây dựng là gì?

Dự toán xây dựng là việc đi tính toán để xác định một cách tương đối về toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình. Lập dự toán xây dựng bản chất là việc đi ước tính về các chi phí dự kiến phát sinh dựa trên thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và yêu cầu về các công việc phải thực hiện khi xây dựng công trình.

2. Kiến thức cơ bản liên quan đến dự toán xây dựng:

Dự toán xây dựng mặc dù chỉ đưa ra được kết quả về các chi phí ước tính, nhưng cũng đã giúp cho chủ đầu tư có được hình dung sơ bộ các số liệu về chi phí sẽ phải bỏ ra để thực hiện hoạt động xây dựng. Đồng thời, nhờ có dự toán xây dựng mà chủ đầu tư cũng có căn cứ để có thể lựa chọn được nhà thầu phù hợp, có cơ sở để thương thảo ký kết hợp đồng, phê duyệt dự án đầu tư. Đặc biệt, không chỉ làm cơ sở ban đầu để giúp chủ đầu tư đưa ra được các quyết định liên quan đến hoạt động xây dựng, mà dự toán xây dựng còn được sử dụng để làm căn cứ thẩm tra, thẩm định, thanh quyết toán khi công trình được xây dựng hoàn tất.

Ngoài ra, dự toán xây dựng còn là tài liệu quan trọng để chủ đầu tư làm việc với ngân hàng để xin cấp phát vốn vay nếu cần.

Với vai trò quan trọng như vậy nên dự toán xây dựng được lập ra phải đảm bảo độ chính xác cao, được xây dựng sau khi trải qua quá trình ước tính kỹ lưỡng. Và để dự toán xây dựng phát huy được ý nghĩa của mình thì đòi hỏi việc lập dự toán phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

- Tính đúng, tính đủ không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phải phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.

- Lập dự toán dựa trên mặt bằng giá tại thời điểm lập.

Đồng thời, dự toán xây dựng còn phải đảm bảo trình bày đầy đủ các nội dung về: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và các chi phí dự phòng. Trong mỗi nội dung trên thì phải trình bày chi tiết về các yêu cầu đối với nhân lực, vật lực được sử dụng để xây dựng.

>>> Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trường hợp một dự án mà gồm nhiều công trình xây dựng thì phải có dự toán xây dựng chi tiết cho từng công trình. Khi đó, dự toán xây dựng của dự án sẽ là tổng dự toán của các công trình.

Ngoài ra, khi lập dự toán xây dựng còn phải tìm hiểu để cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất để áp dụng đúng đắn và phù hợp. Đồng thời, cần xem công trình cần lập dự toán xây dựng thuộc loại nào? Bởi mỗi loại công trình lại có cách lập dự toán đặc thù riêng.

Xem thêm:

>>> Hợp đầu thi công xây dựng nhà ở

>>> Phần mềm quản lý doanh nghiệp đặc thù cho ngành xây dựng