Kiến thức cơ bản về lãi suất tái chiết khấu

Kiến thức cơ bản về lãi suất tái chiết khấu

1696

Ngân hàng là một tổ chức tín dụng hoạt động dưới sự chi phối của nhiều loại lãi suất. Cùng bài viết đi tìm hiểu về thông tin cơ bản của lãi suất tái chiết khấu trong hệ thống ngân hàng.

1. Lãi suất tái chiết khấu là gì?

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà Ngân hàng nhà nước áp dụng cho các ngân hàng thương mại khi các ngân hàng thương mại bán lại thương phiếu hoặc giấy tờ có giá cho ngân hàng nhà nước trước khi các giấy tờ đó đến hạn thanh toán. Thông thường hoạt động này chỉ diễn ra khi mà các ngân hàng thương mại cần tiền.

Gọi là lãi suất tái chiết khấu bởi đây là loại lãi suất được sử dụng trong nghiệp vụ tái chiết khấu các giấy tờ có giá. Cụ thể là, đầu tiên các đối tượng khi có nhu cầu về tiền sẽ mang các giấy tờ có giá đi cầm cố tại ngân hàng thương mại và ngân hàng thương mại sẽ trả tiền cho người cầm cố. Doanh thu từ hoạt động này của ngân hàng thương mại có được là từ lãi suất chiết khấu mà ngân hàng áp dụng khi nhận cầm cố các giấy tờ đó. Như vậy trong nghiệp vụ nhận cầm cố giấy tờ thì sẽ sử dụng lãi suất chiết khấu. Đến khi các ngân hàng thương mại lại mang các giấy tờ trên đi cầm cố tại ngân hàng nhà nước, nghĩa là các giấy tờ đó được cầm cố lần nữa, vì vậy mà lãi suất trong nghiệp vụ sau được gọi là tái chiết khấu.

Và nếu như các loại lãi suất khác là được áp dụng giữa ngân hàng thương mại và các đối tượng khác trong nền kinh tế, thì lãi suất tái chiết khấu lại là lãi suất được sử dụng trong giao dịch giữa các ngân hàng với nhau, cụ thể là giữa ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, nếu như các loại lãi suất khác quyết định đến lợi ích hay chi phí mà các đối tượng bên ngoài phải chịu thì lãi suất tái chiết khấu lại ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng là các ngân hàng thương mại. Cụ thể nghĩa là trong hầu hết các hoạt động tín dụng thì ngân hàng chủ yếu đóng vai trò là bên cho vay còn hoạt động tín dụng mà sử dụng lãi suất tái chiết khấu thì các ngân hàng thương mại lại đóng vai trò là bên đi vay.

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất cho vay ngắn hạn mà Ngân hàng nhà nước áp dụng đối với các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Mức lãi suất tái chiết khấu thì sẽ là khác nhau trong từng thời kỳ kinh tế và phụ thuộc vào mục tiêu của chính sách tiền tệ.

>>> Điều kiện vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp

2. Vai trò của lãi suất tái chiết khấu

Chính vì lãi suất tái chiết khấu là loại lãi suất được sử dụng chủ yếu trong trường hợp các ngân hàng thương mại mang giấy tờ có giá đi cầm cố tại ngân hàng nhà nước, nên lãi suất tái chiết khấu sẽ quyết định trực tiếp đến chi phí mà các ngân hàng thương mại phải bỏ ra trong nghiệp vụ cầm cố này. Và để có giấy tờ để đi cầm cố thì các ngân hàng thương mại đã thực hiện nhận cầm cố các giấy tờ có giá từ các đối tượng khác và có được một khoản thu nhập từ hoạt động đó. Như vậy để hoạt động cầm cố liên quan đến các giấy tờ có giá đó là có lợi thì buộc ngân hàng phải đưa ra lãi suất chiết khấu cao hơn lãi suất tái chiết khấu. Như vậy, có thể nói với các ngân hàng thương mại thì lãi suất tái chiết khấu mà ngân hàng nhà nước ban hành chính là cơ sở để ngân hàng thương mại đưa ra mức lãi suất chiết khấu và lãi suất cho vay khác, để hoạt động kinh doanh là có lợi nhuận.

Hơn nữa, dưới góc độ vĩ mô thì lãi suất tái chiết khấu được coi là một công cụ để ngân hàng nhà nước kiểm soát và điều tiết sự biến động lãi suất trên thị trường.

Xem thêm:

>>> Lý do gần đây lãi suất ngân hàng giảm

>>> Phần mềm ERP BRAVO 8R2 - Quản lý tổng thể doanh nghiệp hiệu quả