Những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp xây dựng

Những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp xây dựng

11148

Xây dựng là một trong những ngành rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Đó cũng là lĩnh vực có nhiều đặc điểm đặc thù khác biệt với các ngành nghề khác. Vậy, những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp xây dựng là gì?

1. Khái niệm về sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng

Sản phẩm đầu tư xây dựng được hiểu là các công trình xây dựng đã hoàn thành (trong đó bao gồm cả việc lắp đặt thiết bị công nghệ ở bên trong). Sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng là kết tinh của các thành quả khoa học – công nghệ và tổ chức sản xuất của toàn xã hội được hình thành một thời kỳ nhất định.

Sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng có tính chất liên ngành. Trong đó các bên tham gia hình thành nên sản phẩm chủ yếu là: nhà đầu tư; doanh nghiệp nhận thầu xây lắp; các doanh nghiệp tư vấn xây dựng; các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ, vật tư thiết bị xây dựng; các doanh nghiệp cung ứng. Ngoài ra còn có các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và các tổ chức dịch vụ ngân hàng và tài chính.

Do việc hình thành từ nhiều bên có liên quan nên chi phí để cấu thành nên sản phẩm xây dựng rất khó xác định và khó chính xác.

2. Phân loại sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng

Việc phân loại sản phẩm này tuỳ theo hình thức đấu thầu, có 2 loại như sau:

– Loại 1: Doanh nghiệp xây dựng chỉ nhận thầu xây lắp. Đó là doanh nghiệp mà sản phẩm của họ được xây dựng đem chào hàng khi tranh thầu xây dựng chỉ là các giải pháp công nghệ và tổ chức xây dựng công trình đang được đấu thầu.

– Loại 2: Doanh nghiệp xây dựng áp dụng hình thức chìa khoá trao tay. Đó là doanh nghiệp mà sản phẩm của tổng thầu xây dựng bao gồm cả phần giải pháp công nghệ, tổ chức xây dựng công trình và phần thiết kế kiến trúc và kết cấu công trình xây dựng.

3. Đặc điểm sản phẩm của các doanh nghiệp xây dựng

Ngành công nghiệp xây dựng luôn tạo ra những sản phẩm có những đặc điểm riêng biệt. Cụ thể những đặc điểm đó chúng ta cùng tìm hiểu như sau:

- Thứ 1: Sản phẩm của các doanh nghiệp xây dựng mang tính chất riêng lẻ bởi đó là những công trình, vật kiến trúc... có qui mô lớn, kỹ thuật sản xuất phức tạp, sản xuất đơn chiếc, thời gian sản xuất dài...

Mỗi sản phẩm thuộc ngành công nghiệp xây dựng có yêu cầu về mặt cấu trúc, mỹ thuật, hình thức địa điểm xây dựng khác nhau. Từ đặc điểm này đòi hỏi phải lập dự toán như dự toán thiết kế, dự toán thi công. Từ đó thì quá trình xây lắp phải luôn luôn sát với dự toán, phải lấy dự toán làm căn cứ tổ chức thực hiện.

- Thứ 2: Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán (hoặc giá thoả thuận khi trúng thầu hoặc giá chỉ định thầu). Tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp không thể hiện rõ (vì đã quy định giá cả, người mua, người bán từ trước thông qua hợp đồng giao thầu) => Vì vậy việc tiêu thụ được thực hiện thông qua việc bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư.

- Thứ 3: Hoạt động ngành công nghiệp xây dựng mang tính chất lưu động, tiến hành chủ yếu ngoài trời. Sản phẩm của ngành này cố định tại nơi sản xuất, nhưng các phương tiện sản xuất như máy móc thi công hay công nhân thì phải di chuyển theo địa điểm sản xuất. Xuất phát từ các đặc điểm này mà công tác quản lý, kế toán tài sản, vật tư lao động phức tạp… đồng thời lại chịu tác động của môi trường tự nhiên dễ làm tài sản mất mát, hư hỏng. Do vậy các doanh nghiệp cần lưu ý để có kế hoạch điều độ phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành.

- Thứ 4: Thời gian thi công và thời gian sử dụng các sản phẩm ngành công nghiệp xây dựng rất lâu dài và chất lượng được xác định cụ thể trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Vậy nên đòi hỏi công tác quản lý cũng như công tác kế toán phải thực hiện tốt để cho chất lượng công trình thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu.

>>> Giải pháp Phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể BRAVO 8 (ERP-VN)

>>> Tin tức Bất động sản mới nhất tuần qua