Những vấn đề cần lưu ý trong giám sát thi công

Những vấn đề cần lưu ý trong giám sát thi công

866

Để đảm bảo hoạt động xây dựng được tiến hành một cách an toàn, đúng kỹ thuật và hiệu quả thì không thể thiếu được công tác giám sát thi công. Cùng bài viết đi tìm hiểu giám sát thi công là gì và những vấn đề cần lưu ý trong giám sát thi công.

1. Giám sát thi công là gì?

Giám sát thi công là việc theo dõi và kiểm tra mọi hoạt động trong quá trình thi công, xây dựng nhằm đảm bảo công trình đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ xây dựng cũng như đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

2. Những vấn đề cần lưu ý trong giám sát thi công:

Mặc dù hoạt động thi công, xây dựng đã có cơ sở thực hiện là bản vẽ thi công đã được thiết kế và trải qua kiểm tra, xét duyệt một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thực hiện là đúng và chuẩn xác theo thiết kế cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường thì đòi hỏi là cần có thêm một bộ phận độc lập, thực hiện việc giám sát thi công.

Bộ phận giám sát thi công này sẽ là yếu tố giúp cho quá trình thi công, xây dựng công trình được diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả, giúp phòng ngừa các sai sót hoặc để xử lý kịp thời khi phát sinh các sự cố ngoài ý muốn.

Và để hoạt động giám sát thi công đạt được hiệu quả như mong muốn thì cần lưu ý là bộ phận nhân lực thực hiện giám sát thi công phải là những người có trình độ từ đại học trở lên và đã qua các lớp nghiệp vụ đào tạo về giám sát thi công hoặc đã có kinh nghiệm thực tế trong giám sát thi công từ 5 năm trở lên. Có như vậy thì mới đảm bảo người thực hiện nắm bắt và đáp ứng được các yêu cầu với công việc giám sát thi công. Và thường thì cũng chỉ nên chọn các đơn vị giám sát thi công uy tín hoặc có chứng chỉ hành nghề.

Hơn nữa, vì mục đích chính của giám sát thi công là để đảm bảo hoạt động thi công được diễn ra một cách đúng quy định và hiệu quả, nên cần lưu ý là bộ phận chịu trách nhiệm giám sát thi công phải luôn có mặt tại công trường và theo dõi trực tiếp hoạt động thi công hàng ngày, kể từ khi bắt đầu thực hiện thi công và chỉ kết thúc khi hoàn thành và nghiệm thu công trình xây dựng. Có như vậy mới đảm bảo thực hiện đúng vai trò của vị trí giám sát thi công.

Và hoạt động giám sát thi công là dựa trên thiết kế xây dựng đã được phê duyệt, để đảm bảo việc thi công là theo đúng các quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, … mà bên chủ đầu tư đặt ra.

Và một lưu ý nữa trong giám sát thi công đó là tổ chức giám sát thi công được chọn phải là đơn vị độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng, các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình.

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả của công tác giám sát thi công thì cần lưu ý là công việc đầu tiên là phải kiểm tra để đảm bảo mọi yếu tố đều đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình. Còn trong quá trình thực hiện nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế thì cần nêu ra kiến nghị với chủ đầu tư, thậm chí cần yêu cầu tạm dừng thi công ngay đối với nhà thầu khi thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo. Có như vậy mới thực hiện đúng vai trò giám sát thi công trong xây dựng.

Xem thêm:

>>> Quy trình thi công xây dựng

>>> Phần mềm quản lý doanh nghiệp đặc thù cho ngành xây dựng