Sơ bộ về phương hướng hoạt động của công ty than Hà Lầm

Sơ bộ về phương hướng hoạt động của công ty than Hà Lầm

916

Được biết đến là một trong những khoáng sản có trữ lượng và giá trị kinh tế lớn nhất tại Việt Nam, vì vậy mà có rất nhiều đơn vị lựa chọn tham gia vào hoạt động khai thác và chế biến than. Cái tên tiêu biểu trong lĩnh vực này là Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Đây cũng là tổ chức có nhiều đơn vị thành viên, cùng bài viết đi tìm hiểu sơ bộ về định hướng phát triển một trong số các đơn vị thành viên đó, là công ty Than Hà Lầm.

1. Giới thiệu sơ bộ về Công ty Than Hà Lầm:

Công ty than Hà Lầm là một trong những công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Vinacomin. Công ty than Hà Lầm chính chức thành lập vào ngày 1/8/1960, ở thời điểm đó thì công ty đã có một đội ngũ lớn lao động lên đến hơn 1000 người, từ đảng viên, đoàn viên thanh niên cho đến các cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ. Vào thời điểm này thì phần diện tích khai thác mỏ của công ty Hà Lầm toàn bộ là từ khu lò Đông mà thực dân Pháp để lại, máy móc thiết bị thì chưa có gì, lao động thì chủ yếu là lực lượng từ kháng chiến trở về. Có thể nói, cả về nhân lực và vật lực của công ty than Hà Lầm đều bắt đầu từ con số không.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, công ty than Hà Lầm không chỉ là đơn vị nòng cốt của nhà nước trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản mà còn là đơn vị đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Một phần là nhờ vào chiến lược đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh từ Ban lãnh đạo.

2. Định hướng hoạt động và phát triển của công ty Than Hà Lầm:

Công ty than Hà Lầm là một đơn vị thành viên của Vinacomin mà chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác than hầm lò. Có thể nói, mặc dù là một đơn vị sản xuất nhưng mọi hoạt động của công ty than Hà Lầm không chỉ là hướng đến lợi nhuận mà còn gắn với các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với đổi mới đất nước và xã hội.

Ngay từ ngày đầu thành lập thì đội ngũ lao động của công ty than Hà Lầm đều là các cán bộ đảng viên cũng như các đồng chi thanh niên xung phong, lực lượng tự vệ từ kháng chiến trở về. Vì vậy mà mọi hoạt động sản xuất mà công ty than Hà Lầm thực hiện ở thời điểm đó luôn gắn với lời kêu gọi cũng như các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Và điều đó cũng không thay đổi cho đến thời điểm hiện tại, minh chứng tiêu biểu là trong tổng số cổ phẩn tại công ty than Hà Lầm thì hơn 50% vẫn là do Nhà nước nắm giữ.

Chính vì vậy mà trong suốt chặng đường hơn 60 năm hoạt động thì trong mỗi thời kỳ, mỗi chiến lược phát triển của công ty than Hà Lầm đều được đặt ra dựa trên các chủ trương, kế hoạch 5 năm mà Đảng đề ra.

Từ thời kỳ đầu khi mới thành lập thì thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) theo lời kêu gọi của Bác Hồ: “Làm việc vì miền Nam ruột thịt”.

Đến thời kỳ 1966 – 1975 thì công ty than Hà Lầm định hướng hoạt động theo chủ trương của Đảng uỷ là kiên cường bám trụ, duy trì sản xuất, đảm bảo cung cấp than theo nhu cầu của khách hàng. Khẩu hiệu được đề ra là ” Vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, “Tay búa tay súng”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Đến thời kỳ khoảng năm 1976 – 1986 thì định hướng phát triển của công ty than Hà Lầm lại là tập trung khôi phục nhà xưởng, công tác xây dựng cơ bản, mở thêm các đường lò, tăng thêm sản lượng than, giải quyết việc làm và đảm bảo đời sống cho người lao động.

Giai đoạn khoảng năm 1987 – 2000 thì trọng tâm phát triển của công ty than Hà Lầm là thực hiện đồng bộ hoá, cơ giới hóa và hướng tới công nghiệp hoá hiện đại hoá hoạt động khai thác và chế biến than.

Thời kỳ những năm sau đó, khi mà hoạt động sản xuất của công ty đã đi vào quỹ đạo thì định hướng phát triển chung là tăng cường các giải pháp mới trong hoạt động sản xuất và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

Có thể nói, mỗi bước phát triển của công ty than Hà Lầm đều gắn liền và có đóng góp đáng kể vào từng bước phát triển của kinh tế xã hội.

Xem thêm:

>>> Thông tin cơ bản về công ty than Hòn Gai

>>> Giải pháp phần mềm ERP ứng dụng tại các đơn vị ngành khai khoáng.