Sự ra đời của tiêu chuẩn VietGap trồng trọt

Sự ra đời của tiêu chuẩn VietGap trồng trọt

898

Nhằm đảm bảo mọi người dân Việt Nam được sử dụng các sản phẩm nông sản an toàn và chất lượng thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho ra đời tiêu chuẩn VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về VietGAP trồng trọt.

1. Thực trạng của ngành nông nghiệp Việt Nam:

Với lợi thế về khí hậu và đất đai nên nền nông nghiệp mà cụ thể là ngành trồng trọt của Việt Nam đã ra đời từ rất lâu và phát triển khá ổn định. Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế sẵn có để phát triển nhưng người dân Việt Nam vẫn chưa nắm bắt và tận dụng được hết để mở rộng hoạt động trồng trọt.

Điển hình là việc người nông dân Việt Nam tổ chức hoạt động trồng trọt chủ yếu vẫn là theo cách thức tự phát, đồng thời trong quá trình trồng trọt thì đang còn lạm dụng các hóa chất độc hại, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người nông dân, người tiêu dùng mà còn gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Việc thực hiện hoạt động trồng trọt như vậy không chỉ đem lại năng suất không cao mà chất lượng của nông sản cũng không được đảm bảo.

2. Sự ra đời của VietGAP trồng trọt:

Chính những bất cập trên đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết với việc phải cho ra đời một tiêu chuẩn chất lượng với lĩnh vực trồng trọt, nhằm đảm bảo hoạt động trồng trọt được tổ chức thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, đem lại giá trị gia tăng cao, đồng thời an toàn với sức khỏe của người nông dân, người tiêu dùng và không gây hại cho môi trường sinh thái chung.

>>> Vai trò của quản trị chất lượng trong sản xuất

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nghiên cứu và cho ra đời tiêu chuẩn VietGap trồng trọt.

VietGAP trồng trọt là một tiêu chuẩn chất lượng áp dụng trong quy trình sản xuất nông nghiệp, cho tất cả các loại sản phẩm nông nghiệp, từ rau quả nói chung cho đến từng loại sản phẩm cụ thể như chè búp, lúa hay cà phê. Mỗi loại sản phẩm trên sẽ có một quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt riêng, được ban hành kèm theo các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Có thể nói, VietGAP trồng trọt ra đời đã góp phần giúp người sản xuất biết đến những phương pháp sản xuất khoa học và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, VietGAP trồng trọt còn giúp đảm bảo hoạt động trồng trọt được thực hiện đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường đồng thời góp phần ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

Hơn nữa, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt sẽ còn cho phép xác định được mọi yếu tố liên quan đến hoạt động trồng trọt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Với những quy định và hướng dẫn mà VietGap trồng trọt đưa ra đã giúp đem lại một hệ thống quy chuẩn về phương pháp thực hành sản xuất nông nghiệp, mà cụ thể là trồng trọt. Không chỉ người dân được tiếp cận những sản phẩm chất lượng, mà nền nông nghiệp của Việt Nam cũng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực hơn, đem lại giá trị gia tăng cao hơn.

Xem thêm:

>>> Ý nghĩa của chứng nhận tiêu chuẩn VietGap.

>>> Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp hiệu quả