Tìm hiểu khái quát về hồ sơ dự thầu

Tìm hiểu khái quát về hồ sơ dự thầu

879

Hồ sơ dự thầu là loại giấy tờ được sử dụng phổ biến trong xây dựng. Đó là giấy tờ giúp các nhà thầu thể hiện năng lực của mình với bên mời thầu, đồng thời đó cũng là căn cứ để bên mời thầu đánh giá, lựa chọn ra nhà thầu phù hợp nhất với yêu cầu của mình. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về hồ sơ dự thầu.

1. Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu mà được nhà thầu, nhà đầu tư lập ra và nộp cho bên mời thầu để nhằm mục đích có được gói thầu xây dựng công trình.

Hồ sơ dự thầu sẽ được lập ra dựa theo yêu cầu của bên mời thầu được trình bày chi tiết trong hồ sơ mời thầu.

2. Tìm hiểu khái quát về hồ sơ dự thầu:

Chính vì hồ sơ dự thầu trình bày chi tiết về năng lực của nhà thầu, làm cơ sở để bên mời thầu đánh giá và đưa ra quyết định lựa chọn hay không nhà thầu. Do đó mà hồ sơ dự thầu được coi là cầu nối giữa nhà thầu và bên mời thầu. Đặc biệt, hồ sơ dự thầu còn có ý nghĩa là yếu tố quyết định trực tiếp đến việc nhà thầu được lựa chọn hay không.

Hồ sơ dự thầu là giấy tờ mà được nhà thầu lập ra nhưng cả nội dung và hình thức lại dựa hoàn toàn theo yêu cầu của bên mời thầu. Cụ thể là nhà thầu chỉ trình bày về những nội dung mà bên mời thầu quan tâm, còn về hình thức thì hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo đúng và đủ các mẫu biểu như hồ sơ mời thầu yêu cầu. Thậm chí nếu thiếu sót hay làm sai chỉ một biểu mẫu mà hồ sơ mời thầu yêu cầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại ngay lập tức.

Các văn bản pháp luật có liên quan thì không quy định cụ thể về những giấy tờ bắt buộc cần có trong hồ sơ dự thầu nói chung, mà sẽ quy định chi tiết cho từng gói thầu thuộc từng lĩnh vực cụ thể. Và về cơ bản, nhìn chung bộ hồ sơ dự thầu thường sẽ gồm những giầy tờ sau:

  • Đơn dự thầu và thỏa thuận liên danh;

  • Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu;

  • Bảo đảm dự thầu;

  • Các tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;

  • Các đề xuất và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Và các giấy tờ trên phải là bản gốc, có ký tên, đóng dấu (nếu có) đầy đủ, hợp lệ.

Ngoài tuân thủ đúng các yêu cầu mà hồ sơ mời thầu đề ra thì để nâng cao tính cạnh tranh cho hồ sơ dự thầu thì nhà thầu cần đọc kỹ hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công để đưa ra được đầy đủ các công việc cần thực hiện cũng như đề ra được phương án hiệu quả để quản lý và kiểm soát tốt hoạt động xây dựng.

Hơn nữa, hồ sơ dự thầu nên bóc tách và trình bày một cách chi tiết các nội dung, để bên mời thầu có thể nắm bắt được chính xác các nội dung mà nhà thầu muốn thể hiện. Từ đó đánh giá chính xác được năng lực của nhà thầu.

Xem thêm:

>>> Kiến thức cơ bản liên quan đến dự toán xây dựng

>>> Phần mềm quản lý doanh nghiệp đặc thù cho  ngành xây dựng