TÌNH HÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

TÌNH HÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

3051

Có thể nói giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, dù không trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế nhưng lại là nguồn gốc, tiền đề phát triển các lĩnh vực khác. Cùng bài viết tìm hiểu về tình hình cải cách giáo dục tại Việt Nam.

Các giai đoạn cải cách giáo dục ở Việt Nam:

Từ trước đến nay thì Việt Nam đã trải qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, cụ thể:

  • CCGD năm 1950

Từ những năm 1950, sau thắng lợi, giải phóng đất nước khỏi sự đô hộ của thực dân, để nâng cao dân trí vì mục đích kiến thiết đất nước sau chiến tranh thì nhà nước ta ra nhiều chủ trương như: rút bớt số năm học, gác lại những môn chưa có nhu cầu trước mắt, chuyển “trung học chuyên khoa”, học 3 năm chuyên ban thành “phổ thông cấp 3” không chuyên ban. Thực hiện chủ trương đó của nhà nước nên lần lượt các tỉnh đều nhanh chóng có trường cấp 3 riêng cho tỉnh mình. Hơn nữa, tiếp nối thành công trên thì hàng loạt các trường Sư phạm sơ cấp (đào tạo giáo viên tiểu học) ra đời, các trường sư phạm đào tạo giáo viên cấp 2 và cấp 3.

>>> Cách thức xây dựng quy trình quản lý nhân sự

  • CCGD năm 1956

Lần cải cách giáo dục thứ 2 là sau khi giải phóng miền Bắc, ở thời điểm này thì nhiệm vụ đặt ra cho nền giáo dục là thống nhất hệ thống giáo dục phổ thông 9 năm và hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm. Nhiệm vụ này cũng được thực hiện một cách nhanh chóng và gọn gàng, bằng cách thiết lập hệ thống giáo dục 10 năm ở miền Bắc. Việc dạy học khi đó tập trung việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà, gắn nhà trường với lao động sản xuất, với hợp tác hóa nông nghiệp.

Một thành tựu trong giai đoạn này là đến năm 1970, nước ta bắt đầu có đào tạo sau Đại học; học sinh, sinh viên bắt đầu chú trọng vào công tác nghiên cứu khoa học, đây là công tác không chỉ đòi hỏi phải nắm vững lý luận mà còn phải gắn liền với thực tế, người nghiên cứu phải luôn cập nhật những thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ.

  • CCGD năm 1979

Đến giai đoạn này thì giáo dục được nhà nước tạo điều kiện để tập trung phát triển, giáo dục phổ thông phải trở thành “nền tảng văn hóa của một nước, là sức mạnh tương lai của dân tộc”. Tuy nhiên, đường lối và mục tiêu là vậy nhưng do hậu quả từ các cuộc chiến tranh, nền kinh tế vẫn chưa ổn định nên sự phát triển về số lượng cũng như chất lượng của ngành giáo dục bị chững lại, giáo viên thì phải làm thêm những việc như đạp xích lô, học sinh thì không có điều kiện học lên, sinh viên đại học thì tốt nghiệp nhưng không có việc làm.

Các đại hội Đảng được tổ chức nhằm đề ra và tổ chức thực hiện các đường lối kinh tế mới nhưng giáo dục vẫn còn đổi mới quá chậm so với đổi mới kinh tế và ngoại giao, nhiều chủ trương đúng vẫn nằm trên giấy.

Sau những lần cải cách giáo dục trong quá khứ đem lại nhiều kinh nghiệm cho ngành giáo dục để đi tiếp quãng đường phía trước tốt hơn, cụ thể như:

+ Nên từ bỏ kiểu tư duy quản lý theo hướng “thử, sai, sửa”, với tốc độ phát triển chóng mặt của nền kinh tế cũng như giáo dục trên thế giới thì không còn thời gian để “thử và sửa”. Ngành giáo dục nước ta nên nghiên cứu kỹ càng và thực hiện các phương pháp khoa học để tính toán, hạn chế các sai lệch trước khi đưa vào thực hiện. Có như vậy mới tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian, đồng thời hạn chế được việc đi sửa chữa các sai sót.

+ Nên đổi mới trong việc học tập nước ngoài. Hiện nay rất nhiều người Việt Nam hướng đến việc đi du học ở nước ngoài, nhưng còn nặng về tư tưởng “sính ngoại” mà chưa vạch rõ được mục tiêu cũng như phương án của việc đi học tập nước ngoài. Vì vậy mà kết quả thu về cũng không cao.

+ Vấn đề giáo dục cho miền núi, các vùng xa. Ngành giáo dục cần phải hiện đại hóa chính sách “miền xuôi giúp miền núi” bằng cách tận dụng các tiến bộ về thông tin, giao thông, nhất là tận dụng giáo dục từ xa. Đồng thời, khuyến khích các cán bộ có năng lực đến các địa phương miền núi, các vùng xa để phổ cập giáo dục theo một kế hoạch và thời gian nhất định, với một khoản thù lao phù hợp.

Như vậy, bài viết đã tổng quát lại tình hình các giai đoạn cải cách giáo dục ở nước ta và đưa ra những giải pháp giúp việc cải cách được hiệu quả hơn, giúp nâng cao chất lượng của ngành giáo dục.

Xem thêm:

>>> Những vấn đề còn tồn đọng của giáo dục mầm non hiện nay

>>> Giải pháp phần mềm erp BRAVO quản lý tổng thể các doanh nghiệp