Ý nghĩa của việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap

Ý nghĩa của việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap

1561

Để đáp ứng nhu cầu cũng như gây dựng được lòng tin của khách hàng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm thì đã có nhiều tiêu chuẩn chất lượng ra đời, trong đó có VietGap. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tiêu chuẩn chất lượng VietGap.

VietGap là gì?

VietGAP là viết tắt của cụm từ “Vietnamese Good Agricultural Practice”, được hiểu là “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam”. Hiểu một cách đơn giản thì VietGap chính là một trong những tiêu chuẩn được đưa ra nhằm hướng dẫn cho việc thực hiện sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam được tiến hành theo hướng quy chuẩn hóa nhằm đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm trong ngành chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản.

Ý nghĩa của việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap:

VietGAP là tiêu chuẩn chất lượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra và áp dụng cho ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản của Việt Nam, nhằm đảm bảo chất lượng an toàn sản phẩm của các ngành.

Cụ thể việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap có những ý nghĩa to lớn sau:

Với các sản phẩm được áp dụng tiêu chuẩn VietGap thì nghĩa là đã được lựa chọn giống kỹ lưỡng, chăm sóc chu đáo, vì vậy mà nâng cao được giá trị gia tăng và chất lượng cho sản phẩm. Hơn nữa, trước khi được phân phối tới khách hàng thì sản phẩm còn được đóng gói cẩn thận và đúng yêu cầu để đảm bảo giữ được độ an toàn và chất lượng sản phẩm.

Với những người làm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thì tiêu chuẩn VietGap ra đời giúp họ có được một hướng dẫn cụ thể đối với quá trình thực hiện hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nhờ có tiêu chuẩn VietGap mà hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản được thay đổi theo hướng chuyên môn hóa và có tính đồng bộ cao trong tất cả các khâu công việc. VietGap cũng đưa ra hệ thống các yêu cầu trong việc thực hiện hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nhờ đó mà người nông dân nắm rõ được thứ tự thực hiện và những yếu tố cần phải đầu tư. Từ đó, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho quá trình thực hiện mà vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất thu được là cao.

Đặc biệt là ý nghĩa to lớn với nền kinh tế của Việt Nam. Đầu tiên với những yêu cầu và quy định mà tiêu chuẩn VietGap đưa ra sẽ giúp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa cao, nâng cao chất lượng của hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Dưới góc độ vĩ mô thì tiêu chuẩn VietGap đã giúp cho ngành nông nghiệp và thủy sản chuyển dịch cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Hơn nữa, VietGap là tiêu chuẩn chất lượng mà Việt Nam đưa ra, do đó với những sản phẩm có xác nhận tiêu chuẩn VietGap mà được xuất khẩu sẽ giúp mở rộng uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap trong sản xuất sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp người dân Việt Nam được sử dụng những sản phẩm Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Và cuối cùng, việc áp dụng tiêu chuẩn VietGap còn có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường, định hướng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo hướng loại trừ sự hỗ trợ của các hóa chất nhiễm khuẩn hoặc gây ô nhiễm vật lý, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap còn hướng tới ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

Có thể nói, tiêu chuẩn VietGap giúp hỗ trợ được người nông dân, đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ hệ sinh thái, đó là cơ sở giúp nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng bền vững.

Xem thêm:

>>> Các tổ chức chứng nhận VietGap 

>>> Giải pháp Phần mềm ERP - Quản trị tổng thể các doanh nghiệp