Browsing: Vận tải-Logistics

1844

Thông tin cơ bản về tàu hỏa Bắc Nam

Tuyến tàu hỏa Bắc Nam là tuyến tàu dài nhất ở Việt Nam hiện nay, có lưu lượng vận chuyển lớn nhất và hiện đang nắm giữ vai trò quan trọng.…