Browsing: Giáo dục và đào tạo

2744

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng là một trong những mô hình giáo dục liên cấp đầu tiên và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Hệ thống này nổi tiếng với chất lượng đào tạo tốt và được nhiều phụ huynh tin tưởng giao phó tương lai con em mình…

3533

TÌNH HÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

Có thể nói giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, dù không trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế nhưng lại là nguồn gốc, tiền đề phát triển các lĩnh vực khác. Cùng bài viết tìm hiểu về tình hình cải cách giáo dục tại Việt Nam.…