Browsing: Khai khoáng

4115

Ngành than và những thực trạng của ngành than

Than là một trong những tài nguyên thiên nhiên quý báu của đất nước ta. Nhiều vùng có trữ lượng lớn với chất lượng than tốt đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế của địa phương đó. Vậy, ngành than và thực trạng của ngành than hiện nay ra sao?…

1986

Đôi nét về xí nghiệp khai thác dầu khí VietsovPetro

Vietsovpetro có đầy đủ mọi năng lực về con người, kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý nhằm đáp ứng được việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành dầu khí cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước.…