Browsing: Ngân hàng

1200

Những thông tin cơ bản về ngân hàng thương mại cổ phần

Các ngân hàng hoạt động kinh doanh, thương mại theo mô hình cổ phần và tuân theo các luật riêng của Chính phủ cũng như các quy chế và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi hoạt động thì được gọi là ngân hàng thương mại cổ phần.…