Browsing: Than

4116

Ngành than và những thực trạng của ngành than

Than là một trong những tài nguyên thiên nhiên quý báu của đất nước ta. Nhiều vùng có trữ lượng lớn với chất lượng than tốt đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế của địa phương đó. Vậy, ngành than và thực trạng của ngành than hiện nay ra sao?…

1408

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THAN ĐÁ TẠI VIỆT NAM

Với lợi thế sở hữu những mỏ than có trữ lượng lớn, Việt Nam đã tận dụng để xuất khẩu và thu được nguồn lợi lớn cho ngân sách quốc gia và làm gia tăng GDP. …

5931

CÁC CÔNG TY KHAI THÁC THAN TẠI VIỆT NAM

Có thể nói khai thác than hiện đang là ngành nghề, lĩnh vực có sự cạnh tranh khốc liệt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.…

3437

Các thông tin cần biết về Than Cốc

Than cốc là một trong những nhiên liệu cơ bản được dùng để phục vụ cho hoạt động của nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về loại nhiên liệu này.…