Diễn biến mới nhất về cổ phiếu FLC sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị tạm giam

Sau khi có quyết định tạm giam liên quan đến hành vi “thao túng thị trường chứng khoán” của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch Tập đoàn FLC thì hàng loạt cổ phiếu FLC chìm tới vực sâu chạm đáy.…

Những vấn đề cần lưu ý liên quan đến nhà tái định cư

Nhà ở tái định cư được hiểu là nhà ở của người dân mà được nhà nước cấp để hỗ trợ tái định cư, sau khi bị thu hồi đất và các tài sản gắn liền với đất theo quy định.…